13. További információk

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A MONIMOTO készülék használatának feltételei és fontos információk a termék használatával és funkcióival kapcsolatos korlátozásokról, valamint a gyártó felelősségének korlátozásáról. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt letöltené, telepítené, megjelenítené vagy felhasználná az alkalmazást.

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

A MONIMOTO készülék folyamatos és megfelelő működésének biztosítása érdekében a felhasználónak kell gondoskodni arról, hogy: (1) a termék megfelelően legyen beszerelve, (2) állandó internet vagy GSM kapcsolata legyen és figyeljen az elemek megfelelő időben történő cseréjére.
Ha a rendszer telepítése vagy későbbi használata során nehézségekbe ütközik, forduljon a “Monimoto, UAB” forgalmazóhoz vagy kereskedőhöz az országában / régiójában. További információ: www.autoriasztok.com

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat a biztonságos használat érdekében:

• NE használja a rendszert ott, ahol potenciális veszélyt okozhat, zavarhat más – például az orvostechnikai – eszközöket.

• NE használja a rendszert veszélyes környezetben.

• NE tegye ki a rendszert magas páratartalomnak, kémiai vagy mechanikai behatásoknak.

• NE próbálja saját maga javítani a rendszert. Javításokat csak szakképzett szervizszemélyzet végezhet el.
• NE próbálja szétszerelni a Monimotot.

• SOHA ne telepítse vagy végezzen karbantartást viharos időjárás esetén.

• A rendszer kikapcsolásához távolítsa el az egyik elemet.

• Tartsa az új vagy használt CR2032 elemeket (amelyek a Monimoto „kulcsban” használatosak) gyermekek elől elzárva. Az elem lenyelése súlyos égési sérülésekhez vezethet, amelyek belsővérzést vagy halált okozhatnak.

FIGYELEM!

A Monimoto mobil adatokat fog használni, ha engedélyezve van a SIM-kártyán. Ez javítja a helymeghatározás és az SMS szöveges üzenetek pontosságát és sebességét. Felhívjuk figyelmét, hogy a 2G / 3G szolgáltatásért szolgáltatótól függően külön díjat számíthatnak fel!

GARANCIAI ELJÁRÁSOK

A jótállási szolgáltatás igénybevételéhez a meghibásodott rendszert a vásárlás helyére vagy a forgalmazóhoz kell eljuttatni. A jótállási szolgáltatás igénybevételéhez a vevő köteles a vásárlást számlával, számlamásolattal igazolni.

GYÁRTÓI GARANCIA

A garanciális kötelezettség nem terjed ki elemekre, tartókra és burkolatokra. A garancia csak akkor érvényes, ha a rendszert rendeltetésszerűen használják, az ebben a kézikönyvben leírt és megadott működési feltételeknek megfelelően. A garancia érvényét veszti, ha a rendszert szétszerelték, vagy ki volt téve mechanikai hatásoknak, vegyi anyagoknak, magas páratartalomnak, folyadékoknak, korrozív és veszélyes környezeteknek vagy vis maior tényezőknek.

Ha hardverhiba merül fel a Jótállási Időszakban, a forgalmazó saját belátása szerint (a) javítja díjmentesen, új vagy felújított alkatrészekkel, (b) cseréli, vagy c) visszatéríti a termék vételárát.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

A vevőnek tudnia kell arról, hogy a rendszer csökkenti a lopás, feltörés kockázatát vagy más veszélyeket, de nem nyújt garanciát az ilyen események ellen. A “Monimoto UAB” semmilyen felelősséget nem vállal a személyi vagy vagyoni jellegű károkért, illetve a rendszer használatakor bekövetkező esetleges bevételkiesésért. A “Monimoto UAB” nem felelős az internetszolgáltatás minőségéért.
A “Monimoto UAB” nem vállal felelősséget a közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, valamint az esetek kivizsgálása során felmerülő anyagi kiadásokért, a felhasználó tájékozatlanságából eredő károkért. Mindenesetre a “Monimoto UAB” felelőssége – amennyire a hatályos jogszabályok megengedik – nem haladhatja meg a termék beszerzési árát.

FOGYASZTÓVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

Az érvényben lévő fogyasztóvédelmi szabályok az irányadók, melyek országonként mutathatnak eltérést.

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS


A WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) szimbólum ezen a terméken (lásd a bal oldalon) azt jelenti, hogy nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Az emberi egészség és / vagy a környezet védelme végett a terméket jóváhagyott és környezetvédelmi szempontból biztonságos újrafeldolgozó létesítményben kell ártalmatlanítani. További információért forduljon a rendszer forgalmazójához vagy a helyi hulladékhasznosítóhoz.

Szigorúan tilos az ebben a dokumentumban szereplő információk másolása és terjesztése, harmadik személy részére történő átadása a “Monimoto UAB” -tól beszerzett előzetes írásos engedély nélkül. A “Monimoto UAB” fenntartja a jogot arra, hogy a dokumentumot és / vagy a kapcsolódó termékeket előzetes figyelmeztetés nélkül frissítse vagy módosítsa. A “Monimoto UAB” kijelenti, hogy a MONIMOTO készülékek megfelelnek az 1999/5 / EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a monimoto.com oldalon érhető el.

Comment on this FAQ